واژگان نسخه شناسي

نویسنده/مترجم
دكتر حميدرضا حق وردي- مهدي باقي- دكتر شهريار پيروزرام
شماره نشر
348
قیمت(ريال)
170000
تاریخ انتشار
1394
اين فرهنگ اصطلاحات نسخه شناسي براساس فرهنگ ادم گچگ گردآوري شده است. در فرهنگ حاضر برابر نهاده هاي فارسي وازگان نسخه شناسي رايج ميان متخصصان اين رشته به واژگان عربي و انگليسي فرهنگ گچگ افزوده شده است تا كاربران فارسي زبان و فارسي خوان را بيشتر به كار آيد.
شابک
Powered by DorsaPortal