فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-

همايشهاي انجام شده دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1396

ابعاد فرهنگي اقتصاد مقاومتي

مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

زمان برگزاري : 96/7/26

سطح همايش : ملي
 
هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در كشاورزي
 

مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) 

  
زمان برگزاري : 96/12/15

وب سايت همايش : http://niac.khuisf.ac.ir
 

 
سطح همايش : ملي
 
 
ايده هاي نو در مهندسي برق 

مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) 

  
زمان برگزاري : 96/12/17
 

وب سايت همايش : http://ncniee.khuisf.ac.ir

 
سطح همايش : ملي

 

 
۱۳۹۷ اول ارديبهشت
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
اوقات شرعی
Powered by DorsaPortal