عکس روز
4
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان

همايشهاي انجام شده دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) در سال 1393

پترولوژي كاربردي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 20 اسفند 1393

دبير همايش : عليخان نصر اصفهاني

وبلاگ همايش: http://apetrology.blogfa.com  
سطح همايش : ملي
 
مديريت جهادي
مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 5-4 اسفند 1393

سطح همايش :ملي
 

رسوب شناسي و چينه شناسي ايران

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 12-10 دي 1393

دبير همايش : سيد حسن حجازي

سطح همايش : ملي

سومين همايش ايده هاي نو در مهندسي برق

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 6 و 7 دي 1393

دبير همايش : مجيد دلشاد

وبلاگ همايش: http://journals.khuisf.ac.ir/ncniee  
سطح همايش : ملي
 
سمينار علمي و كلينيكي دندانپزشكي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش :28-26آذر 1393

سطح همايش :استاني

كيفيت در نظام آموزش عالي-استانداردها و راهبردها

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : آبان 1393

دبير همايش : احمدعلي فروغي ابري

وب سايت : http://icqhec.khuisf.ac.ir

سطح همايش : بين المللي

 

اولين سمينار تخصصي فن بيان و آئين سخنوري

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 1 خرداد 1393

دبير همايش : پيام نجفي

ايميل : khorasgan2011@gmail.com  
وب سايت : http://fanebayan.khuisf.ac.ir
سطح همايش : استاني
 

اولين سمپوزيوم فرصت ها و چالش هاي سرمايه گذاري گردشگري ورزشي در ايران

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 11 و 12 ارديبهشت 1393

دبير همايش : مهدي نمازي زاده

ايميل : isti.symposium@gmail.com  
سطح همايش : بين المللي
 

اصفهان شناسي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 8 ارديبهشت 1393 ساعت 13-11:30

دبير همايش : دكتر زماني

 
۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal