عکس روز
7
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان

همايش هاي انجام شده دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) در سال 1391 

Iranian research in English Language teaching

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 12اسفندماه 1391

دبير همايش : دكتر حميدرضا حق وردي

وب سايت:http://rtetl.khuisf.ac.ir

ايميل : hhaghverdi@gmail.com

سطح همايش : ملي

دومين همايش شهر اسلامي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 9 و 10 اسفندماه 1391

وب سايت : http://icc.khuisf.ac.ir    

تلفن : 8-2360007-0311

مطالبات فرهنگي در ايران 1404

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش :1/12/91

دبير همايش : دكتر رضا اسماعيلي

سطح همايش : ملي

مجموعه مقالات

كنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 16, 17 آذر 1391

دبير همايش : دكتر مجيد دلشاد

سطح همايش : ملي

وب سايت : http://www.ncniee.ir  

تلفن : 9-5354001-0311 (داخلي 2416)
 
مجموعه مقالات

 

چهارين همايش هفته اصفهان

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 2 آذر 1391

تلفن : 9-5354001-0311

 

همايش وحدت و انسچام جوانان
مكان برگزاري :
سالن پيامبر اعظم(ص) دانشگاه اصفهان

تاريخ برگزاري همايش : 4 آبان ماه 1391

سطح همايش : استاني

 

چهارمين همايش روان تني

مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 26 لغايت 28 مهرماه 1391 

دبير همايش : دكتر آقايي

سطح همايش : بين المللي

 وب سايت : http://psyso2012.khuisf.ac.ir/

مجموعه مقالات

اصل 8 قانون اساسي (نظارت مردم بر مسئولين)

مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 23/7/91

دبير همايش : الناز بديهي

 

همايش روز آزادي نرم افزار

مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 5 مهرماه 1391 

 وب سايت : http://isfahansfd.org

 

كارگاه و همايش تاثير تغييرات آب و هوايي بر روي رفتار حيوانات

مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : مرداد 91

دبير همايش : دكتر رادنژاد

تلفن: 5354117-0311

سطح همايش : بينالمللي

 

زاينده رود، چالش ها و راهكارها  

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش 12: مرداد 1391

 دبير همايش : دكتر پيام نجفي

 مجموعه مقالات

 

گياهان دارويي، پژوهش، سلامت، تجارت

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 10 خرداد 1391

 دبير همايش : دكتر پيام نجفي

سطح همايش : ملي

 گالري تصاوير

 

اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 3 و 4 خرداد 1391

 دبير همايش : مرضيه ضيايي راد 

 ايميل : nmf@khuisf.ac.ir 

وب سايت : http://nmf.khuisf.ac.ir  

سطح همايش : منطقه اي

 

هم انديشي اساتيد با موضوع نشاط در فرهنگ اسلامي 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 25/02/91 ساعت 17:30

 

نشست علمي و فرهنگي باموضوع نقش شيخ الرئيس ابوعلي سينا درتحولات علمي وفرهنگي اصفهان 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش :  24 ارديبهشت ماه 1391

وب سايت : http://farhangi.khuisf.ac.ir 

گالري تصاوير

 

آشنايي با سيستم هاي مكانيزه پايش رواناب و استفاده از داده ها در طراحي سيستم هاي مديريت منابع آب و هشدار سيل

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)

 تاريخ برگزاري همايش : 20 ارديبهشت ماه 1391

 وب سايت : http://civil.khuisf.ac.ir

 گالري تصاوير

 

 

اولين همايش بين المللي و چهارمين كنگره ملي بازيافت مواد آلي در كشاورزي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)

تاريخ برگزاري : 7 و 8 ارديبهشت 1391

دبير همايش : دكتر هادي رادنژاد

ايميل : Crowa2011@gmail.com 

وب سايت : http://crowa.khuisf.ac.ir

سطح همايش : بين المللي 

مجموعه مقالات

گالري تصاوير

 

 

۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal