طرحهای پژوهشی در دست اجرا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

                                                                                                                                                                                          

شروع

گروه

مجری

عنوان طرح

ردیف

79/4

کشاورزی

محمد علی قضاوی

ارتقاء حاصلخیزی خاک از طریق بهبود عملیات تهیه زمین در جهت استفاده از بقایای گیاهی

1

81/6

کشاورزی

مجید  شمس

بررسی قابلیتهای زراعی و اصلاحی علف هرز جغجغک جهت معرفی آن بعنوان یک گیاه علوفه ای

2

81/7

زمین شناسی

عبدالحسین کنگازیان

بررسی کنگلومرای غرب زفره-شمال شرق اصفهان

3

4/83

زمین شناسی

عبدالحسین کنگازیان

بررسی میکروفاسیسها، محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های دونین بالایی در ناحیه غرب ایران مرکزی

4

83/3

کشاورزی

پیام نجفی

استفاده از پساب فاضلاب در آبیاری فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

5

83/12

کشاورزی

عباسعلی قیصری

تعیین مقدار ایزومرهای + و - و گوسیپول کل در پنبه دانه و کنجاله پنبه دانه تولیدی در ایران

6

85/7

دندانپزشکی

علی عمرانی

اندازه گیری تنفس دهانی و تنفس از راه بینی و رابطه آن در افراد 6 تا 25 سال

7

85/8

دامپزشکی

اکبر پیرستانی

افزایش پتانسیل تولید شیر گاوداریهای سنتی و نیمه صنعتی اصفهان از طریق تولید جنین آزمایشگاهی و انتقال جنین

8

85/10

دامپزشکی

شاهین اقبال سعید

ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری اصفهان از نظر صفات تولید مثلی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی و مدل آستانه ای

9

86/5

زمین شناسی

حسن حجازی

لیتواستراتیگرافی بخش دونین مقطع تیپ سازند زرند (شمال شرق کرمان)

10

86/6

کشاورزی

امید سرائیان

تأثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا به همراه آنزیم فیتاز بر روی عملکرد شاخص های سرم خون و خاکستر استخوان جوجه های گوشتی

11

86/6

کشاورزی

سهیل میر حبیبی

تعیین مورفیسم ژنهای بتالا کتوگلوبلین و کاپاگازئین و ارتباط آن با برخی صفات تولیدی در گاوهای براون سوئیس

12

86/7

کشاورزی

دکتر ناصر هنرجو

تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای GIS در منطقه رودشت اصفهان

13

86/7

کشاورزی

دکتر ناصر هنرجو

بررسی امکان کاهش شوری اراضی شور توسط گیاهان فرانکنیاواشنان

14

86/9

پرستاری

مرضیه ضیاییراد

بررسی تأثیر EECP بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری

15

 86/12

زمین شناسی

مهندس رامین ارفع نیا

 شناسایی موقعیت پایانه های گسل آباده در جنوب شرق منطقه سیرجان- سنندج بر اساس مطالعات صحرایی

16

86/12

کشاورزی

دکتر مجید طغیانی

تاثیر تغذیه جنینی تخم مرغ با کربوهیدرات.پروتئین و اسید امینه بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

17

10/87

اقتصاد

همایون رنجبر

بررسی کارایی هزینه در بخش صنعت

18

8/87

کشاورزی

احمد محمدی

بررسی اثر عناصرغذایی فواصل زمانی محلول پاشی و PH آب آبیاری بر کیفیت و کمیت خیار گلخانه ای در شرایط کشت خاکی

19

8/87

کشاورزی

محمد گلی

تاثیر آنزیم بری مصرف قند و اسید لاکتیک بر عنوان مکمل تخمیر و پاستورازیسیون بر روی خصوصیات کیفی ارگانویتی زیتون سبز ایرانی

20

10/87

کشاورزی

محمد رضا نادری

بررسی زراعت مخلوط زعفران و بابونه در اصفهان

21

12/87

زمین شناسی

علی خان نصر اصفهانی

احتمال کانی زایی فلزی در گریین استون های جنوب شهر تیران

22

11/87

کشاورزی

مریم گل آبادی

مقایسه شاخص های عمل تنش رطوبتی و نقش ذخایر ساقه در شرایط مختلف محیطی در گندم نان

23

2/88

کشاورزی

محمد مهدی صادقیان

بررسی و معرفی گونه های درختی مقاوم به الاینده های هوا

24

2/88

مامایی

بهناز ترکان

بررسی دانش .نگرش و عملکرد زنان در مورد تنظیم خانواده مراجعه کننده به مرکز بهداشتی شهرستان اصفهان

25

12/87

میکروبیولوژی

محمد علی ضیا

مقایسه تاثیر کار اترین غلظت اسانس های استاندارد مورد و اویشن با داروی نیستاتین بر رشد قارچ کاندیدا البینکس جهت درمان برفک

26

2/88

زمین شناسی

واچیک هایراپطیان

میکروپالئونتولوژی و تحلیل محیط رسوبی سازند نیور در جنوب غربی کاشمر

27

12/87

کشاورزی

احمد رضا گل پرور

مقایسه خصوصیات زراعی و ترکیبات روغن ضروری در اکوتیپ های اویشن دنایی

28

12/87

میکروبیولوژی

رضا منانی

مقایسه تاثیر پروپولیس با داروی کتوکونازول .کلوتریمازول و گریزئوفولین در بهبود ضایعات ناشی از درملتوفیت های بیماری زا در حیوانات ازمایشگاهی

29

2/88

پرستاری

غلامحسین عبدیزدان

بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به مولیتیپل اسکلوزیس مراجعه کننده به مرکز ms شهر اصفهان در سال88

30

2/88

پرستاری

نرگس صادقی

بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی در نو جوانان بستری در بخشهای کودکان و بزرگسالان از خدمات پزشکی. پرستاری و محیط بستری در بیمارستانهای شهر اصفهان

31

2/88

زمین شناسی

علیخان نصر اصفهانی

پترولوژی و کانی شناسی توده گرانیتوئیدی جنوب ظفر قند و بررسی پتانسیل کانه زایی های همراه

32

2/88

 

کشاورزی

هادی راد نژاد

کاربرد RS , GIS  در رقومی کردن نقشه های فضای سبز شهری و ایجاد یک بانک داده زمینی مطالعه موردی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان

33

3/88

کشاورزی

سید علی تبعیدیان

بررسی امکان استفاده از سطوح مختلف دانه ماشک خام و پخته در جیره رشد جوجه های گوشتی

34

3/88

فلسفه

سید هاشم گلستانی

عوامل موثر بر توسعه کار افرینی زنان و دختران دانشجو از دیدگاه دانشجویان سال اخر و فارغ التحصیلان دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان

35

3/88

علوم تربیتی

زهره سعادتمند

عوامل موثر بر ارتقا کیفیت اموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان از دید گاه مدیران و کارکنان ان

36

3/88

علوم تربیتی

غلامرضا احمدی

بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان از کارمندان ان

37

3/88

کشاورزی

سید نورالدین طباطبایی

تاثیر سطوح مختلف زنجبیل بر عملکرد برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون و پاسخهای ایمنی جوجه های گوشتی

38

3/88

کشاورزی

علیرضا جلالی زند

شناسایی گونه های سن شکارگر Orius در مزارع ذرت و پنبه شهرستان اصفهان

39

5/88

کشاورزی

غلامرضا قلمکاری

بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف مرزه و پونه بعنوان محرک رشد بر عملکرد فراسنجه های لیپیدی سرم خون و برخی پاسخهای ایمنی در جوجه های گوشتی

40

4/88

روانشناسی

علی مهداد

مقایسه میزان رفتارهای شهروندی سازمانی و رابطه ان با عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه های ازاد اسلامی خوراسگان و نجف اباد و دانشگاه های دولتی اصفهان و صنعتی

41

5/88

کشاورزی

محمد رضا نادری

بررسی ارتباط بین ازمون بذر و اجزا بذر در مزرعه و عملکرد تعدادی از گیاهان زراعی در منطقه اصفهان

42

 

5/88

کشاورزی

احمد جلالیان

مطالعه تاثیر دراز مدت کشت برنج بر خصوصیات فیزیکی مینرالوژی مورفولوژی و میکرومورفولوژی خاک در منطقه اصفهان

43

 

6/88

کشاورزی

سید نورالدین طباطبایی

تاثیر سطوح مختلف کندر بر عملکرد برخی از فراسنجه های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

44

 

6/88

علوم تربیتی

غلامرضا احمدی

رابطه  ادراکات دانشجویان از فرهنگ سازمانی دانشگاه با پیشرفت تحصیلی انان در دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان

45